סלילת שביל זהב

עדיין קשה לי להגדיר בפתיחת הבלוג על מה בדיוק ברצוני לכתוב בו, משום שכרגע יש לי רק הסקיצה הכללית. בכל-אופן אנסה להגדירו לפי מה שברור לי כרגע. מטרתו של בלוג זה לנסות ולבחון כלים מדעיים לבניה עצמית של מידות ותכונות טובות הנמצאים בפסיכולוגיה (החיובית), ומתאימים או נמצאים בהשקפת חז"ל ובעלי המוסר. בסופו של דבר, אמור זה להיותהמשך לקרוא "סלילת שביל זהב"