הכוח לשנות- חלק א'

האם אדם שהוא פחדן מטבעו יכול להשתנות ולהיות יותר אמיץ ? האם יש אפשרות לשנות את מצב הרוח מעצוב לשמח ? נראה כי התשובה היא שהדבר אפשרי. השאלה הנשאלת היא- כיצד? ננסה לעמוד על דרכים המסייעות לעשיית שינויים אלו. תאוריית התפיסה העצמית של הפסיכולוג דריל בם היא, שהאדם מתבונן בהתנהגות עצמו כצופה מהצד ומסיק ממנה עלהמשך לקרוא "הכוח לשנות- חלק א'"

שינוי אפשרי ! (א)

 האם אדם שהוא פחדן מטבעו יכול להשתנות ולהיות יותר אמיץ ? האם יש אפשרות לשנות את מצב הרוח מעצוב לשמח ? נראה כי התשובה היא שהדבר אפשרי. השאלה הנשאלת היא- כיצד? ננסה לעמוד על דרכים המסייעות לעשיית שינויים אלו.   מחקר שעשה הפסיכולוג דריל בם מראה שאנו, שהאדם בונים את עמדתנו בנוגע לעצמנו באותה דרך בה אנוהמשך לקרוא "שינוי אפשרי ! (א)"

סלילת שביל זהב

עדיין קשה לי להגדיר בפתיחת הבלוג על מה בדיוק ברצוני לכתוב בו, משום שכרגע יש לי רק הסקיצה הכללית. בכל-אופן אנסה להגדירו לפי מה שברור לי כרגע. מטרתו של בלוג זה לנסות ולבחון כלים מדעיים לבניה עצמית של מידות ותכונות טובות הנמצאים בפסיכולוגיה (החיובית), ומתאימים או נמצאים בהשקפת חז"ל ובעלי המוסר. בסופו של דבר, אמור זה להיותהמשך לקרוא "סלילת שביל זהב"