אודותינו

מכון נס לפסיכותרפיה הוקם על ידי אליעזר סוקניק.